คาดหมายสภาพอากาศบริเวณประเทศเมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย


ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.64 ถึงวันที่ 19 พ.ค.64


ลักษณะทั่วไป

 

  ร่องความกดอากาศต่ำจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแนวไปทางทิศใต้ผ่านตอนบนของคาบสมุทรอินโดจีน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามันตลอดห้วงการพยากรณ์ ทำให้ตอนล่างของคาบสมุทรอินโดจีนมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ประเทศเมียนมา Country

สภาพอากาศ

- มีหมอกแดดและเมฆบางส่วนถึงเมฆเป็นส่วนมาก อากาศร้อน กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 40% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากตอนกลางถึงตอนล่างของประเทศ ในระยะกลางถึงปลายห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 2 - 3/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมฝ่ายตะวันตก ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนะวิสัยทั่วไป

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำกว่า 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 36°ซ.- 39°ซ. ต่ำสุด 20°ซ.- 26°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 70 - 80% ต่ำสุด 50 - 60%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1500
ประเทศลาว Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมาก อากาศร้อนบางพื้นที่ กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย 50% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะกลางถึงปลายห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 4/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์, ต่ำกว่า 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 33°ซ.- 37°ซ. ต่ำสุด 20°ซ.- 25°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 50 - 60%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1400
ประเทศเวียดนามตอนเหนือ Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆบางส่วนถึงเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 40% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะต้นและปลายห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 2 - 3/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,500 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำกว่า 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 30°ซ.- 35°ซ. ต่ำสุด 21°ซ.- 26°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 50 - 60%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1500
ประเทศเวียดนามตอนใต้ Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก อากาศร้อนบางพื้นที่ กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะต้นถึงกลางห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 5/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำกว่า 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 34°ซ.- 37°ซ. ต่ำสุด 22°ซ.- 27°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 50 - 60%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1400
ประเทศกัมพูชา Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก อากาศร้อนบางพื้นที่ กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะต้นถึงกลางห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 5/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต


ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำกว่า 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 34°ซ.- 37°ซ. ต่ำสุด 25°ซ.- 28°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 50 - 60%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1400
ประเทศมาเลเชีย Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะต้นถึงกลางห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 5/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมแปรปรวน ความเร็ว 05 - 10 นอต
- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำกว่า 1 - 3 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 31°ซ.- 34°ซ. ต่ำกว่า 23°ซ.- 26°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 60 - 70%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1400


ลมชั้นบน

ประเทศ ลมชั้นบนที่ระดับ (ฟุต) ทิศทาง/ความเร็ว (นอต) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)


ประเทศเมียนมา
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
200/05
210/10
240/15
240/20
240/25
250/35
29°ซ.
20°ซ.
11°ซ.
02°ซ.
-09°ซ.
-30°ซ.


ประเทศลาวและเวียดนามตอนเหนือ
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
220/05
220/10
250/15
250/20
240/20
230/30
31°ซ.
22°ซ.
11°ซ.
02°ซ.
-08°ซ.
-29°ซ.


ประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
160/05
999/05
090/05
140/05
190/05
250/10
27°ซ.
20°ซ.
11°ซ.
02°ซ.
-08°ซ.
-29°ซ.


ประเทศมาเลเชีย
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
999/05
999/05
999/05
100/05
140/05
100/15
24°ซ.
19°ซ.
10°ซ.
01°ซ.
-08°ซ.
-28°ซ.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม
แผนกภูมิอากาศ กองข่าวอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Tel : 02-534-1112
แผนที่
Google Map