คาดหมายสภาพอากาศบริเวณประเทศเมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย


ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.64 ถึงวันที่ 3 มี.ค.64


ลักษณะทั่วไป

 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากด้านตะวันออกของ สาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศเวียดนามและลาว ในระยะต้นและปลายห้วงการพยากรณ์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและ ตอนล่างของคาบสมุทรอินโดจีน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ตอนบนของคาบสมุทรอินโดจีน มีอากาศเย็นโดยทั่วไปและมีอากาศหนาวบางพื้นที่ ส่วนตอนล่างของคาบสมุทรอินโดจีน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ทำให้มีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
ประเทศเมียนมา Country

สภาพอากาศ

- เวลาเช้ามีหมอกและหมอกหนาบางพื้นที่ กลางวันมีเมฆบางส่วน กลางคืนตอนบนและด้านตะวันออกของประเทศอากาศเย็นถึงหนาว

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 1 - 2/8 ส่วน ฐาน 1,500 - 2,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมฝ่ายตะวันอออก ความเร็ว 05 - 15 นอต

- ลมเเรง ความเร็ว 15 - 25 นอต

ทัศนะวิสัยทั่วไป

- โดยทั่วไป 7 ไมล์, ต่ำกว่า 0 - 3 ไมล์ ในหมอก

อุณหภูมิ

- สูงสุด 33° ซ. - 37° ซ. ต่ำสุด 15° ซ. – 20° ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 70 - 80% ต่ำสุด 40 - 50%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0900 - 1600
ประเทศลาว Country

สภาพอากาศ

- เวลาเช้ามีหมอกและหมอกหนาบางพื้นที่ กลางวันมีเมฆบางส่วนกับมีฝนบางแห่ง 20% ของพื้นที่ กลางคืนตอนบนของประเทศอากาศเย็นโดยทั่วไป และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบางพื้นที่

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 1 - 2/8 ส่วน ฐาน 1,500 - 2,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมแปรปรวน ความเร็ว 05 - 15 นอต

- ลมเเรง ความเร็ว 15 - 25 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์, ต่ำกว่า 0 - 3 ไมล์ ในหมอก

อุณหภูมิ

- สูงสุด 34° ซ. - 37° ซ. ต่ำสุด 15° ซ. - 19° ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 70 - 80% ต่ำสุด 40 - 50%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0900 - 1600
ประเทศเวียดนามตอนเหนือ Country

สภาพอากาศ

- เวลาเช้ามีหมอกและหมอกหนาบางพื้นที่ กลางวันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนบางแห่ง 10% ของพื้นที่ กลางคืนอากาศเย็นถึงหนาว และมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 4/8 ส่วน ฐาน 1,800 - 2,500 ฟุต


ลมผิวพื้น

- ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 05 - 15 นอต

- ลมเเรง ความเร็ว 15 - 25 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์, ต่ำกว่า 0 - 3 ไมล์ ในหมอก

อุณหภูมิ

- สูงสุด 24°ซ.- 28°ซ. ต่ำสุด 15°ซ.- 20°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 60 - 70%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0900 - 1600
ประเทศเวียดนามตอนใต้ Country

สภาพอากาศ

- เวลาเช้ามีหมอก กลางวันมีเมฆบางส่วนถึงเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนบางแห่ง 10% ของพื้นที่

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 1 - 2/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมเเรง ความเร็ว 15 - 25 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์, ต่ำกว่า 1 - 3 ไมล์ ในหมอก

อุณหภูมิ

-สูงสุด 30°ซ. - 33°ซ. ต่ำสุด 23°ซ. - 26°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 60 - 70%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1700
ประเทศกัมพูชา Country

สภาพอากาศ

- เวลาเช้ามีหมอกเป็นบางวัน กลางวันมีเมฆบางส่วนถึงเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนบางแห่ง 10% ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศ

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 2 - 4/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันออเฉียงใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมเเรง ความเร็ว 15 - 25 นอต


ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์, ต่ำกว่า 1 - 3 ไมล์ ในหมอก

อุณหภูมิ

- สูงสุด 33°ซ. - 35°ซ. ต่ำสุด 24°ซ. - 26°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 60 - 70%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1700
ประเทศมาเลเชีย Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆบางส่วนถึงเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย 50% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะปลายห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 5/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,500 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์, ต่ำกว่า 1 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 33°ซ.- 36°ซ. ต่ำสุด 25°ซ.- 27°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 60 - 70%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1600


ลมชั้นบน

ประเทศ ลมชั้นบนที่ระดับ (ฟุต) ทิศทาง/ความเร็ว (นอต) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)


ประเทศเมียนมา
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
240/05
230/05
270/15
310/20
270/50
260/50
23°ซ.
20°ซ.
14°ซ.
-01°ซ.
-09°ซ.
-28°ซ


ประเทศลาวและเวียดนามตอนเหนือ
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
130/10
120/10
999/05
280/15
270/30
240/20
23°ซ.
18°ซ.
09°ซ.
00°ซ.
-07°ซ.
-30°ซ.


ประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
120/10
120/10
999/05
270/10
270/10
190/10
24
18
12
01
-07
-30


ประเทศมาเลเชีย
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
090/10
080/10
040/05
010/10
040/15
090/20
23°ซ.
18°ซ.
11°ซ.
02°ซ.
-06°ซ.
-31°ซ.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม
แผนกภูมิอากาศ กองข่าวอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Tel : 02-534-1112
แผนที่
Google Map