คาดหมายสภาพอากาศบริเวณประเทศเมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย


ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 11 ธ.ค.62


ลักษณะทั่วไป

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แผ่เสริมลงมาปกคลุมถึงตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีนในระยะต้นถึงกลางห้วงการพยากรณ์ ทำให้ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีนมีอากาศหนาวเย็น และหนาวจัดในบางพื้นที่ กับมีฝนบางแห่ง และมีลมแรง เวลาเช้ามีหมอกเป็นบางวัน ส่วนตอนล่างของคาบสมุทรอินโดจีน มีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ประเทศเมียนมา Country

สภาพอากาศ

-เช้ามีหมอกเป็นบางวัน กลางวันมีเมฆบางส่วน กลางคืนอากาศหนาวเย็น และหนาวจัดบริเวณตอนบนของประเทศ 

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 1 - 2/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมแรง ความเร็ว 15 - 25 นอต

ทัศนะวิสัยทั่วไป

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำสุด 1-3 ไมล์ ในหมอก

อุณหภูมิ

- ตอนบนของประเทศ สูงสุด 20°ซ. - 25°ซ. ต่ำสุด 7°ซ. - 14°ซ.

- ตอนล่างของประเทศ สูงสุด 25°ซ. - 28°ซ. ต่ำสุด 16°ซ. - 20°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 70 - 80% ต่ำสุด 50 - 60%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติทางอากาศ 0900 – 1700
ประเทศลาว Country

สภาพอากาศ

- เช้ามีหมอกเป็นบางวัน กลางวันมีเมฆบางส่วน กลางคืนอากาศหนาวถึงหนาวจัด  

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 1 - 2/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมแรง ความเร็ว 15 - 25 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำสุด 1 ไมล์ ในหมอก

อุณหภูมิ

- สูงสุด 21°ซ.- 24°ซ. ต่ำสุด 1°ซ.- 13°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 70 - 80% ต่ำสุด 40 - 50%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0900 - 1700
ประเทศเวียดนามตอนเหนือ Country

สภาพอากาศ

- เช้ามีหมอกเป็นบางวัน กลางวันมีเมฆบางส่วน กลางคืนอากาศหนาวถึงหนาวจัด

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 1 – 2/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมแรง ความเร็ว 15 - 25 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำสุด 1-3 ไมล์ ในหมอก

อุณหภูมิ

- สูงสุด 18°ซ.- 21°ซ. ต่ำสุด 2°ซ.- 12°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 70 - 80% ต่ำสุด 50 - 60%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0900 - 1700
ประเทศเวียดนามตอนใต้ Country

สภาพอากาศ

- เช้ามีหมอกเป็นบางวัน กลางวันมีเมฆบางส่วนถึงเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนบางแห่ง 10% ของพื้นที่ ส่วนมากตอนบนของประเทศ ในระยะกลางถึงปลายห้วงการพยากรณ์ กลางคืนอากาศหนาวเย็น  

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 1 - 3/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 30 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ ,ต่ำสุด 1 - 3 ไมล์ ในฝนและหมอก  

อุณหภูมิ

- สูงสุด 26°ซ.- 30°ซ. ต่ำสุด 15°ซ.- 20°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 60 - 70%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0900 - 1600
ประเทศกัมพูชา Country

สภาพอากาศ

- เช้ามีหมอกเป็นบางวัน กลางวันมีเมฆบางส่วน กลางคืนอากาศหนาวเย็น

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 1 - 2/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมแรง ความเร็ว 15 - 25 นอต


ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำสุด 1 - 3 ไมล์ ในหมอก

อุณหภูมิ

- สูงสุด 26°ซ.- 29°ซ. ต่ำสุด 13°ซ.- 18°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 70 - 80% ต่ำสุด 50 - 60%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1700
ประเทศมาเลเชีย Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากด้านตะวันออกและตอนล่างของประเทศ ในระยะกลางถึงปลายห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 4 - 6/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1 - 2/8 ส่วน ฐาน 1,500 - 2,000 ฟุต
- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 05 - 10 นอต
- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 30 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำกว่า 1 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 26°ซ.- 30°ซ. ต่ำสุด 21°ซ.- 25°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 60 - 70%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800 - 1500


ลมชั้นบน

ประเทศ ลมชั้นบนที่ระดับ (ฟุต) ทิศทาง/ความเร็ว (นอต) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)


ประเทศเมียนมา
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
140/15
200/05
230/10
280/25
270/35
290/45
21
15
06
00
-09
-29


ประเทศลาวและเวียดนามตอนเหนือ
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
060/05
080/15
040/05
260/15
260/30
280/40
16
10
05
00
-09
-29


ประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
020/20
050/25
020/05
050/05
080/10
050/05
19
15
12
01
-08
-30


ประเทศมาเลเชีย
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
010/10
040/15
050/05
070/05
070/10
090/10
22
15
10
01
-08
-30

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม
แผนกภูมิอากาศ กองข่าวอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Tel : 02-534-1112
แผนที่
Google Map