คาดหมายสภาพอากาศบริเวณประเทศเมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย


ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.63 ถึงวันที่ 23 ก.ย.63


ลักษณะทั่วไป

ร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีนเข้าสู่พายุเขตร้อน “โนอึล” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมคาบสมุทรอินโดจีนมีกำลังแรงในระยะต้นถึงกลางห้วงการพยากรณ์ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ตอนบนถึงตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีนมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ส่วนตอนล่างของคาบสมุทรอินโดจีนมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง

อนึ่ง พายุเขตร้อน “โนอึล” ที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ชายฝั่งตอนกลางของประเทศเวียดนาม และเลยเข้าสู่ประเทศลาวและตอนบนของประเทศไทย ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต้นห้วงการพยากรณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบริเวณที่พายุเคลื่อนตัวผ่าน

 
ประเทศเมียนมา Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากตอนกลางและตอนล่างของประเทศ ในระยะกลางห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 5/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฟ้าคะนอง 1 - 2/8 ส่วน ฐาน 1,500 - 2,000

- ยอดเมฆ 30,000 - 45,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมแปรปรวน ความเร็ว 05 - 15 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 30 - 50 นอต

ทัศนะวิสัยทั่วไป

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำกว่า 1 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 31°ซ.- 34°ซ. ต่ำสุด 21°ซ.- 26°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80-90% ต่ำสุด 70-80%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800-1400
ประเทศลาว Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากตอนกลางของประเทศ ในระยะต้นถึงกลางห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 5/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฟ้าคะนอง 1 - 2/8 ส่วน ฐาน 1,500 - 2,000 ฟุต

- ยอดเมฆ 30,000 - 45,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมแปรปรวน ความเร็ว 05 - 15 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 30 - 50 นอต

>

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์, ต่ำกว่า 1 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 30°ซ.- 33°ซ. ต่ำสุด 21°ซ.- 25°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 70 - 80%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800-1400
ประเทศเวียดนามตอนเหนือ Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฟ้าคะนองเกือบทั่วไป 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากในระยะต้นและปลายห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 4 - 6/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฟ้าคะนอง 1 - 2/8 ส่วน ฐาน 1,500 - 2,000 ฟุต

- ยอดเมฆ 30,000 - 45,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมแปรปรวน ความเร็ว 05 - 15 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 30 - 50 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่่กว่า 1 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 30°ซ.- 33°ซ. ต่ำสุด 21°ซ.- 25°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 70 - 80%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800-1400
ประเทศเวียดนามตอนใต้ Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากในระยะต้นถึงกลางห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆเฉลี่ย 3 - 4/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 2,500 ฟุต

- เมฆพายุฟ้าคะนอง 1 - 2/8 ส่วน ฐาน 1,500 - 2,000 ฟุต

- ยอดเมฆ 30,000 - 45,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมแปรปรวน ความเร็ว 05 - 15 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ , ต่ำกว่า 1 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 31°ซ.- 34°ซ. ต่ำสุด 25°ซ.- 28°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 70 - 80%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800-1400
ประเทศกัมพูชา Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะต้นถึงกลางห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 5/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 2,500 ฟุต

- เมฆพายุฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,500 - 1,800 ฟุต

- ยอดเมฆ 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต

- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต


ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ ,ต่ำกว่า 1 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 31°ซ.- 34°ซ. ต่ำสุด 24°ซ.- 26°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 70 - 80%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800-1400
ประเทศมาเลเชีย Country

สภาพอากาศ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะห้วงการพยากรณ์

เมฆ

- เมฆระดับต่ำเฉลี่ย 3 - 5/8 ส่วน ฐาน 2,000 - 3,000 ฟุต

- เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 1/8 ส่วน ฐาน 1,500 - 2,000 ฟุต

- ยอด 30,000 - 40,000 ฟุต

ลมผิวพื้น

- ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 05 - 15 นอต
- ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต

ทัศนวิสัย

- โดยทั่วไป 7 ไมล์ ,ต่ำกว่า 1 ไมล์ ในฝน

อุณหภูมิ

- สูงสุด 29°ซ.- 31°ซ. ต่ำสุด 23°ซ.- 26°ซ.

ความชื้นสัมพัทธ์

- สูงสุด 80 - 90% ต่ำสุด 70 - 80%

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปฏิบัติการทางอากาศ 0800-1400


ลมชั้นบน

ประเทศ ลมชั้นบนที่ระดับ (ฟุต) ทิศทาง/ความเร็ว (นอต) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)


ประเทศเมียนมา
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
180/05
230/10
220/05
050/05
050/10
090/20
26°ซ.
20°ซ.
12°ซ.
05°ซ.
-06°ซ.
-27°ซ.


ประเทศลาวและเวียดนามตอนเหนือ
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
999/05
999/05
999/05
030/05
070/15
090/20
29°ซ.
22°ซ.
12°ซ.
03°ซ.
-07°ซ.
-27°ซ.


ประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
290/05
290/10
360/05
350/10
360/25
090/15
-
-
-
-
-
-


ประเทศมาเลเชีย
2,000
5,000
10,000
15,000
20,000
30,000
999/05
270/10
270/20
270/20
270/10
360/20
26°ซ.
19°ซ.
10°ซ.
01°ซ.
-09°ซ.
-29°ซ.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม
แผนกภูมิอากาศ กองข่าวอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Tel : 02-534-1112
แผนที่
Google Map