พยากรณ์อากาศประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.64 ถึงวันที่ 23 พ.ค.64


ลักษณะทั่วไป

ร่องความกดอากาศต่ำจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศเมียนมาเป็นแนวไปทางทิศตะวันออกผ่านตอนบนของประเทศประกอบกับลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ ทำให้ภาคใต้มีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง

Card image

ภาคเหนือ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก อากาศร้อน กับมีฝนหรือพายุฟ้าคะนองกระจาย 50% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะปลายสัปดาห์ ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต กับมีลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต อุณหภูมิสูงสุด 34 - 38 องศาเซลเซียส

 


Card image

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก อากาศร้อน กับมีฝนหรือพายุฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 40% ของพื้นที่ ส่วนมากในระยะปลายสัปดาห์ ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 05 - 10 นอต กับมีลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต อุณหภูมิสูงสุด 34 - 37 องศาเซลเซียส

 


Card image

ภาคกลาง

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก อากาศร้อน กับมีฝนหรือพายุฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะปลายสัปดาห์ ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 05 - 15 นอต กับมี ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต อุณหภูมิสูงสุด 34 - 37 องศาเซลเซียส

 


Card image

ภาคใต้

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป 70% ของพื้นที่ และมี ฝนตกหนักบางแห่ง เกือบตลอดทั้งสัปดาห์ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 05 - 15 นอต กับมี ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 30 นอต

 


Card image

สนามบินดอนเมือง

มีเมฆบางส่วนและทวีจำนวนมากขึ้นในตอนกลางวัน อากาศร้อน กับมีฝนหรือพายุฟ้าคะนอง เป็นบางวัน ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 30 นอต อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 องศาเซลเซียส


สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน


- ฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนอง บางครั้งทำให้ทัศนวิสัยลดลงเหลือ 1 - 3 ไมล์
- - ลมกระโชก ความเร็ว 20 - 40 นอต ในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองภาค ลมผิวพื้น(นอต)
ทิศทาง/ความเร็ว
อุณหภูมิ(°ซ)
สูงสุด/ต่ำสุด
ความชื้นสัมพัทธ์(%) ทัศนวิสัย(ไมล์)
ทั่วไป/ต่ำสุด
ภาคเหนือ S / 05–10 34–38/23-25 80 – 90 7/1 - 3 ในฝน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S-SW / 05–10 34–37/23–26 80 – 90 7/1 - 3 ในฝน
ภาคกลาง S-SW/ 05–15 34–37/24–26 80 – 90 7/1 - 3 ในฝน
ภาคใต้ SW-W / 05–10 33–36/24-26 80 – 90 7/1 - 3 ในฝน

สัปดาห์นี้ดวงอาทิตย์ที่ดอนเมือง

ขึ้นเวลา 0549 – 0550 ตกเวลา 1838 – 1840 มืดสนิทเวลา 1927 - 1930


14 พ.ค.64
ผภอ.กขอ.คปอ.
โทร.0 2534 2091, แฟกส์ 0 2534 1369ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม
แผนกภูมิอากาศ กองข่าวอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Tel : 02-534-1112
แผนที่
Google Map