พยากรณ์อากาศประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.63 ถึงวันที่ 27 ก.ย.63


ลักษณะทั่วไป

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

Card image

ภาคเหนือ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากตอนบนและด้านตะวันตกของภาค ในระยะต้นถึงกลางสัปดาห์ ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 05-10 นอต กับมีลมกระโชก ความเร็ว 20-40 นอต

 


Card image

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะต้นถึงกลางสัปดาห์ ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 05-10 นอต กับมีลมกระโชก ความเร็ว 20-40 นอต

 


Card image

ภาคกลาง

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป 80% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค ในระยะต้นถึงกลางสัปดาห์ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 05-10 นอต กับมีลมกระโชก ความเร็ว 20-40 นอต

 


Card image

ภาคใต้

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากในระยะต้นถึงกลางสัปดาห์ ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 05-15 นอต กับมีลมกระโชก ความเร็ว 20-40 นอต

 


Card image

สนามบินดอนเมือง

- มีเมฆเป็นส่วนมากถึงเมฆมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองเกือบตลอดทั้งสัปดาห์


สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน

- ฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนอง บางครั้งทำให้ทัศนวิสัยต่ำกว่า 1 ไมล์
- ลมกระโชก ความเร็ว 20-40 นอต ในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง


ภาค ลมผิวพื้น(นอต)
ทิศทาง/ความเร็ว
อุณหภูมิ(°ซ)
สูงสุด/ต่ำสุด
ความชื้นสัมพัทธ์(%) ทัศนวิสัย(ไมล์)
ทั่วไป/ต่ำสุด
ภาคเหนือ S-SW / 05–10 30–33/22-25 80 – 90 7/ต่ำกว่า 1 ไมล์ในฝน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S-SW / 05–10 30–33/22–25 80 – 90 7/ต่ำกว่า 1 ไมล์ในฝน
ภาคกลาง S-SW / 05–10 31–34/23–26 80 – 90 7/ต่ำกว่า 1 ไมล์ในฝน
ภาคใต้ SW-W / 05–15 29–32/24-27 80 – 90 7/ต่ำกว่า 1 ไมล์ในฝน

สัปดาห์นี้ดวงอาทิตย์ที่ดอนเมือง

ขึ้นเวลา 0606 – 0607 ตกเวลา 1810 – 1814 มืดสนิทเวลา 1856 - 1900


18 ก.ย.63
ผภอ.กขอ.คปอ.
โทร.0 2534 2091, แฟกส์ 0 2534 1369ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม
แผนกภูมิอากาศ กองข่าวอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Tel : 02-534-1112
แผนที่
Google Map