พยากรณ์อากาศประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.62


ลักษณะทั่วไป

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ตอนบนของประเทศมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกและหมอกหนาในบางพื้นที่ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

Card image

ภาคเหนือ

- เช้ามีหมอกและหมอกหนาบางพื้นที่ กลางวันมีเมฆบางส่วน ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 05-10 นอต กลางคืนอากาศหนาว และหนาวจัดบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส บริเวณภูเขาและยอดดอยอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 0-5 องศาเซลเซียส


Card image

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เช้ามีหมอกและหมอกหนาบางพื้นที่ กลางวันมีเมฆบางส่วน ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 05-10 นอต กับมีลมแรงเป็นครั้งคราว ความเร็ว 15-25 นอต กลางคืนอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาเซลเซียส บริเวณภูเขาและยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-10 องศาเซลเซียส


Card image

ภาคกลาง

- เช้ามีหมอกและหมอกหนาบางพื้นที่ กลางวันมีเมฆบางส่วน ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 05-10 นอต กับมีลมแรงเป็นครั้งคราว ความเร็ว 15-25 นอต กลางคืนอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส


Card image

ภาคใต้

- มีเมฆบางส่วนถึงเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 20% ของพื้นที่ ส่วนมากในระยะปลายสัปดาห์ ลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 05-15 นอต กับมีลมกระโชกความเร็ว 20-30 นอต


Card image

สนามบินดอนเมือง

- เช้ามีหมอกเป็นบางวัน กลางวันมีเมฆบางส่วน กับมีลมแรงเป็นครั้งคราว ความเร็ว 15-25 นอต กลางคืนอากาศเย็น


สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน

- หมอก ทำให้ทัศนวิสัยลดลงเหลือ 1-3 ไมล์
- หมอกบาง ทำให้ทัศนวิสัยลดลงต่ำกว่า 1 ไมล์
- ลมแรง ความเร็ว 15-25 นอต บริเวรประเทศไทยตอนบน
- ฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้ทัศนวิสัยลดลงเหลือ 1-3 ไมล์

- ลมกระโชก ความเร็ว 20-30 นอต ในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
ภาค ลมผิวพื้น(นอต)
ทิศทาง/ความเร็ว
อุณหภูมิ(°ซ)
สูงสุด/ต่ำสุด
ความชื้นสัมพัทธ์(%) ทัศนวิสัย(ไมล์)
ทั่วไป/ต่ำสุด
ภาคเหนือ NE / 05–10 25–28/7-14 50 - 60 7/0-1 ไมล์ ในหมอกหนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NE / 05–10 27–30/8–16 50 – 60 7/0-1 ไมล์ ในหมอกหนา
ภาคกลาง NE / 05–10 28–30/13–18 50 – 60 7/0-1 ไมล์ ในหมอกหนา
ภาคใต้ NE / 05–10 27–29/22–25 70 – 80 7/1-3 ไมล์ ในฝน

สัปดาห์นี้ดวงอาทิตย์ที่ดอนเมือง

ขึ้นเวลา 0630 – 0633 ตกเวลา 1750 – 1752

มืดสนิทเวลา 1839 - 1842

6 ธ.ค.62
ผภอ.กขอ.คปอ.
โทร.0 2534 2091, แฟกส์ 0 2534 1369ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม
แผนกภูมิอากาศ กองข่าวอากาศ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
Tel : 02-534-1112
แผนที่
Google Map