การประชุมสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา ครั้งที่ 2 / 63  

วาระการประชุม

Type

Download

 

 

 

วาระการประชุม PDF Download
สรุปตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพอากาศประเทศไทย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
PDF Download
ชี้แจงข้อผิดพลาดการตรวจอากาศ (ผตอ.ฯ) PPT Download
ผลการตรวจสอบคุณภาพในการพยากรณ์อากาศ (ศขอ.ฯ) PPT Download
บรรยายสรุปสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในเดือน FEB - 16 MAR 20 (ศขอ.ฯ) PPT Download 
บรรยายสรุปคาดหมายสภาพอากาศลักษณะอากาศในเดือน เม.ย.-พ.ค.63(ผภอ.ฯ) PPT Download
ข้อสังเกตุตัวการที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนเดือน เม.ย.-พ.ค.63 (ผภอ.ฯ) PPT Download
รายงานสถานภาพเครื่องมือตรวจอากาศ (ผคอ.ฯ) PPT Download
KM สายวิทยาการ กขอ.คปอ. ปี 63 PPT Download

การประชุมสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา ครั้งที่ 5/62  (25/09/62)

วาระการประชุม

Type

Download

 

 

 

วาระการประชุม PDF Download
พยากรณ์สภาพอากาศบริเวณกองบิน และพื้นที่ฝึกบิน / ปฏิบัติการ วันที่ 23 – 29 ก.ย.62 PPT Download
ชี้แจงข้อผิดพลาดการตรวจอากาศ (ผตอ.ฯ) PPT Download
ผลการตรวจสอบคุณภาพในการพยากรณ์อากาศ (ศขอ.ฯ) PPT Download
บรรยายสรุปสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในเดือน ส.ค.-ก.ย.62 (ศขอ.ฯ) PDF,DOC Download  PDF , DOC
บรรยายสรุปคาดหมายสภาพอากาศลักษณะอากาศในเดือน ต.ค.-พ.ย.62(ผภอ.ฯ) PPT Download
ข้อสังเกตุตัวการที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนเดือน ต.ค.-พ.ย.62 (ผภอ.ฯ) PPT Download
รายงานสถานภาพเครื่องมือตรวจอากาศ (ผคอ.ฯ) PPT Download