ระบบบริการข่าวอากาศเพื่อการบิน ( AVIATION WEATHER SERVICE SYSTEM : AWSS )
  พยากรณ์อากาศประเทศไทย แจ้งเตือนสภาพอากาศ 30/11/63 พยากรณ์สภาพอากาศในอวกาศ   
รายละเอียดเพิ่มเติม

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง30พ.ย.-2ธ.ค.63

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
         
   
   
         
   
   
         
   
   
  
           

Copyright 2019
ฝ่ายสารสนเทศข้อมูลข่าวอากาศ.ศขอ.กขอ.คปอ.