ระบบบริการข่าวอากาศเพื่อการบิน ( AVIATION WEATHER SERVICE SYSTEM : AWSS )
  พยากรณ์อากาศประเทศไทย แจ้งเตือนสภาพอากาศ 3/08/64 พยากรณ์สภาพอากาศในอวกาศ  

 
รายละเอียดเพิ่มเติม

คาดหมายเส้นทางเดินพายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ระหว่างวันที่-ส.ค.๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
         
   
   
         
   
   
         
   
   
  
           

Copyright 2019
ฝ่ายสารสนเทศข้อมูลข่าวอากาศ.ศขอ.กขอ.คปอ.