กองข่าวอากาศ คปอ. ประชาสัมพันธ์ Login AWSS AWSS BACKUP

ระบบบริการข่าวอากาศเพื่อการบิน (Aviation weather service system:awss)

การศึกษา + เพิ่มเติม

การศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๔

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๔
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๔
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๔
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๔
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๔
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๔
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๔
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๔

เอกสาร ตำรา + เพิ่มเติม

หลักสูตร นายทหารข่าวอากาศ กขอ.คปอ. + เพิ่มเติม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่เทคนิคข่าวอากาศ+ เพิ่มเติม